Advocaat erfenis

Hartelijk welkom op de erfrecht website van Van Kooten Advocaten. U kunt op deze site kennismaken met de diensten die wij aanbieden op het terrein van het erfrecht.  

Ons kantoor behandelt de meest uiteenlopende kwesties op dit terrein. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

Procedures

  • procedures over de verdeling van nalatenschappen bij de rechtbank;
  • verzoeken tot boedelbeschrijving;
  • verzegeling van of beslag op (roerende) zaken die tot een nalatenschap horen en
  • benoeming en ontslag van een executeur of bewindvoerder.

Hoe gaan wij te werk?

Voordat we een procedure starten, adviseren wij u eerst over de mogelijkheden en de kans op succes en over het verloop van een procedure. Ook toetsen wij of een oplossing buiten de rechter om nog mogelijk is. Als een oordeel van de rechter noodzakelijk is, pakken wij de zaak doortastend op, zodat zo snel mogelijk het geschil opgelost wordt.

Advisering

Voorkomen is beter dan procederen. Advies inwinnen voordat geschillen ontstaan, is daarom erg belangrijk. Wij kunnen u – geheel vanuit uw belang! - adviseren over:

  • het uitvoeren van een testament;
  • de verdeling van bijvoorbeeld sieraden en inboedel uit de nalatenschap;
  • de overname van een woning  uit de nalatenschap door een andere erfgenaam;
  • de belangen van minderjarige of onder curatele gestelde erfgenamen;
  • De erfrechtelijke gevolgen bij samenlevers en gehuwden. 

Onze adviezen zijn helder en wij vertalen moeilijke juridische termen voor u in begrijpelijk Nederlands.

Kortom, u kunt bij ons dus terecht als erfgenaam, executeur, bewindvoerder, legataris, legitimaris of belanghebbende. U kunt uw zaak te allen tijde aan ons voorleggen, telefonisch en tijdens ons gratis inloopspreekuur op ons kantoor in Montfoort.

Naast zaken op het terrein van erfrecht is Van Kooten Advocaten u graag van dienst bij alle gangbare juridische kwesties. Meer informatie treft u aan op de website van Van Kooten Advocaten.